کربلایی امین پورمعافی-شب دوم محرم ۹۵ مکتب الرضااصفهان

کربلایی امیربرومند-شب سوم محرم۹۵کربلامعلی

untitled6

کربلایی امیربرومند – روضه حضرت رقیه سلام الله علیها,

کربلایی امیربرومند -زمینه – خوب بود همه اون روزایی که پیشم میموندی,

کربلایی امیربرومند -تک – کرامت الحیدر کرامت الله,

کربلایی امیربرومند -شور – چشمام میشند پره گریه,

کربلایی امیربرومند -شور – سر مست مستم زجام رقیه,

کربلایی امیربرومند -سنگین – مطرب بزن از پرده دل ,

کربلایی امیربرومند -واحد – چشمامو بستم انگار که تو حرم نشستم,

کربلایی امیربرومند -واحد – رکن تمام عالم امکان رقیه است,

کربلایی امیربرومند -سنگین – میخوام امشب برای تو چشمامو دریا کنم,

کربلایی امیربرومند -شور – بسم الرب رقیه نوای شور و گریه,

کربلایی امیربرومند -شور – تک – السلام سیدالمومنین حسن بن علی,